Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Hopottajat-palvelun tietosuojaseloste
Päivitetty 15.5.2018

 

1. Rekisterinpitäjä

Mainostoimisto MBE Oy (y-tunnus: 2111759-0)
Vesijärvenkatu 25 B
15140 LAHTI

2. Rekisteri- ja tietosuojavastaava

Minttu Murtomäki
CEO
Mainostoimisto MBE Oy
Puh: (03) 5233 200
S-posti: minttu.murtomaki@mbe.fi

3. Rekisterin nimi

Hopottajat® -rekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsitellään Hopottajat® -suosittelupalvelun tuottamiseksi hopotuskampanjoita tilaaville kampanja-asiakkaille, palveluita koskevaan asiakaspalveluun ja asiakasviestintään sekä palvelun analysoimiseksi ja kehittämiseksi. Mainostoimisto MBE Oy käsittelee henkilötietoja myös oman liiketoimintansa suunnittelemiseen, kuten sen ja yhteistyökumppaneiden sekä kampanja-asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitamiseen sekä markkinointitarkoituksiin, palveluiden personointiin, suositteluihin sekä markkinoinnin kohdentamiseen, käytettävyyden ja toimivuuden varmistamiseen sekä väärinkäytösten estämiseen ja tutkimiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä rekisteröityjä koskevia seuraavia tietotyyppejä:
Perus- ja yhteystiedot, kuten etu- ja sukunimi, sukupuoli, syntymäaika, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumerot, asumista, perhettä ja ammattia koskevia tietoja, kuten asuinalue, asuinpaikka, asuinmuoto, siviilisääty, lapset, koulutus, ammatti ja vuositulot. Harrastuksia ja muita mielenkiinnon kohteita, sosiaalista elämää ja luonteenpiirteitä koskevia tietoja, kuten tieto ystäväpiirin suuruudesta, rekisteröidyn arvio annettujen luonteenpiirteiden sopivuudesta rekisteröityyn, rekisteröidyn vapaamuotoinen kuvaus itsestään, rekisteröidyn ilmoittamia tietoja itsestään internetin ja sosiaalisten median palveluiden käyttäjänä. Tieto siitä, mistä rekisteröity sai tiedon Hopottajat-palvelusta. Käyttäjätunnus ja salasana, rekisteröitymispäivämäärä. Tiedot koskien hopotuskampanjoita, joita rekisteröidylle on ehdotettu ja joihin rekisteröity on valittu, kuten lähetetyt kampanjamateriaalit, rekisteröidyn tekemät hopotusraportit, keräämät hopotuspisteet sekä niiden perusteella rekisteröidylle mahdollisesti suoritetut palkkiot. Reklamaatiot, palautteet ja muu palvelun jäsenyyteen liittyvä yhteydenpito sekä rekisteröidyn toiminnot kirjautuneena palveluun www-sivustolla www.hopottajat.fi.
Suoramarkkinointisuostumukset ja -kiellot.

Rekisteröidyn antamien tietojen ja palvelussa suoritettujen toimien perusteella rekisteröidylle voidaan manuaalisesti kohdentaa markkinointia. Keräämme teknisesti tietoja palvelunkäytöstä ja laitteiden teknisistä ominaisuuksista jäljempänä tarkemmin kuvatusti. Tietojen kerääminen on automaattista. Tällaisia tietoja ovat:
IP-osoite (ja sijaintimaa), laitteiden käyttämät uniikit tunnistenumerot, paikkatiedot tukiasema-, WLAN- tai GPS-paikannuksen perusteella (erillisen suostumuksen perusteella), käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi sekä ohjelmistoversiot, selaimen tyyppi ja kieliasetukset, Toimet ja niiden ajat palveluissa (kuten palveluissa katseltujen ohjelmien tiedot tai käytetyt sivustot ajankohtineen), Palveluun ohjannut sivusto ja sivusto, johon palvelusta on siirrytty, palvelin ja verkkotunnus. Jos käyttäjä liittää käyttäjätilinsä kolmansien osapuolten palveluihin, kuten Facebook, Instagram tai muu sosiaalisen median palvelu, saamme kyseisestä palvelusta liittymisen yhteydessä ilmoitettuja tietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity itse Hopottajat® –palvelun välityksellä. Palveluun kuuluu internetsivusto www.hopottajat.fi, sekä mobiiliapplikaatiot iOS- ja Android-mobiilikäyttöjärjestelmille. Henkilötietojen päivitykseen voidaan käyttää Väestötietojärjestelmää ja muita julkisia hakemistoja.

7. Tietojen luovutus

Mainostoimisto MBE Oy voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja
velvoittamissa rajoissa. Henkilötietoja luovutetaan hopotuskampanjan tilanneille kampanjaasiakkaille muun muassa kampanjamateriaalien ja mahdollisten palkkioiden toimittamista varten sekä Mainostoimisto MBE Oy:n valikoiduille yhteisyökumppaneille Hopottajat -kampanjoiden toteuttamiseksi.
Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja hopotuskampanjan tilanneiden kampanja-asiakkaiden suoramarkkinointitarkoituksiin, mikäli rekisteröity on antanut tähän yksiselitteisen suostumuksensa. Kampanja-asiakkaat eivät saa luovuttaa näitä tietoja edelleen.
Tietoja voidaan luovuttaa mahdollisen yrityskaupan, fuusion, ulkoistuksen tai
liiketoimintakaupan yhteydessä sekä konsernisuhteeseen tai muuhun taloudelliseen yhteenliittymään liittyen näiden osapuolille. Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja myös muille kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa esimerkiksi kytkemällä palvelu kolmansien osapuolten palveluihin, kuten sosiaalisen median palveluihin tai muutoin.
Henkilötietoja voidaan Palvelun toteuttamiseksi käsitellä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.
Mainostoimisto MBE Oy varmistaa EU:n tai ETA:n ulkopuolella käsiteltävien henkilötietojen tietosuojan tason ennen tällaista käsittelyä.

8. Tietojen säilytys

Mainostoimisto MBE Oy säilyttää henkilötietoja vain sen ajan, kuin on tarpeen Hopottajat-palvelun tarjoamiseksi rekisteröidyille.
Mainostoimisto MBE Oy säilyttää tallentamiaan henkilötietoja, kunnes rekisteröity poistaa käyttäjätilinsä Hopottajat-palvelusta tai muulla tavoin ilmoittaa Mainostoimisto MBE Oy:lle lopettaneensa palvelun käytön. Mainostoimisto MBE Oy katsoo käyttäjän lakanneen käyttämästä palvelua ja poistaa rekisteröidyn henkilötiedot Hopottajat-rekisteristä ja/tai siirtää rajoitetut tiedot markkinointirekisteriinsä, mikäli rekisteröity ei ole käyttänyt Hopottajat-palvelua tai ole muutoin ollut yhteydessä Mainostoimisto MBE Oy:öön viimeiseen 18 kuukauteen.

Tietoja säilytetään sähköisessä muodossa palveluntarjoajamme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Palvelimet sijaitsevat EU-alueella ja ovat jatkuvassa seurannassa. Saamme viipymättä tiedon mahdollisista tietoturvaloukkauksista ja ilmoitamme niistä välittömästi tiedon saatuamme asianosaisille.

9. Rekisterin suojaus

Ainoastaan määrätyillä Mainostoimisto MBE Oy:n ja niiden toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä sekä Mainostoimisto MBE Oy:n Hopottajat® -palvelun lisensioineiden yritysten ja niiden lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää Hopottajat® -sovellusta. Kaikilla ATK-rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus. Jokaiselle käyttäjälle on määritelty oma,
henkilökohtainen käyttöoikeustaso henkilön toimenkuvan kannalta tarpeellisiin tietoihin, mikä varmennetaan sisäänkirjautumisen yhteydessä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa Mainostoimisto MBE Oy:n ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään.
Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa
säilytystiloissa. Ainoastaan määrätyillä Mainostoimisto MBE Oy:n työntekijöillä on oikeus käsitellä manuaalisesti tallennettuja henkilötietoja.
Kaikilla rekisterin tietoja käsittelevillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin rekisterissä oleviin henkilötietoihin.

10. Evästeet

Rekisterinpitäjä käyttää evästeitä Hopottajat-palvelun toteuttamiseksi. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle tai muulle laitteelle lähetettävä ja tallentuva tekstitiedosto. Evästeitä käytetään verkkosivujen käytön helpottamiseksi ja käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeiden avulla voidaan myös arvioida verkkosivujen käyttöä ja palveluiden markkinointia. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.
Mikäli käyttäjä ei halua evästeitä tallennettavan laitteelleen, voi käyttäjä asettaa selaimensa tai laitteensa kieltäytymään vastaanottamasta evästeitä, ja poistamalla aiemmin tallennetut evästeet tyhjentämällä laitteensa ja selaimensa sivuhistoria. Ohjeet evästeistä kieltäytymiseen on löydettävissä täältä. Evästeistä kieltäytyminen voi johtaa palvelun asianmukaisen toiminnan häiriintymiseen.
Myös analyysipalvelut, kuten Google Analytics, käyttävät evästeitä analyysien tuottamiseen ja käyttäjänhallintaan. Kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan näiden omia tietosuojaselosteita ja käyttöehtoja, eikä Mainostoimisto MBE Oy vastaa näiden toimijoiden harjoittamasta tietojen keräämisestä tai käsittelystä mukaan lukien evästeet ja muut seurantatekniikat sekä linkit. Suosittelemme tutustumaan kyseisten kolmansien osapuolten palveluiden käyttöehtoihin ja tietosuojalausekkeisiin.

11. Tarkastus-, korjaus- ja poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on Hopottajat® -rekisterissä. Rekisteröity pystyy itse tarkastamaan ja päivittämään omat tietonsa ja tallentamaan koneluettavassa muodossa häntä koskevat rekisteriimme tallennetut tiedot. Tämä onnistuu Omat tiedot -kohdasta.

Koneluettavassa muodossa ladattavat tiedot kattavat seuraavat tiedot sen mukaan, mitä tietoja  Hopottaja on rekisteriimme tallentanut ja miten Hopottajat-palvelua käyttänyt:
– Käyttäjän perustiedot
– Mielenkiinnon kohteet
– Tiedot lapsista
– Julkinen profiili
– Linkatut blogit
– Tiedot sosiaalisen median tileistä
*Facebook
*Twitter
*Pinterest
– Luodut raportit ja loppuraportit
– Kampanjoiden lisätietokysymysten vastaukset
– Kampanjoiden esivalintakysymyksien vastaukset
– Lista kampanjoista joihin osallistunut
– Foorumikirjoitukset
– Käyttäjän toimintaloki
– Kyselyiden vastaukset
– Loki käyttäjän pistetapahtumista
– Saapuneet viestit
– Hopoalbumiin tallennetut kuvat

Hopottaja pystyy poistamaan kaikki hänestä tallennetut tiedot ja poistamaan profiilinsa itse. Tietojen poisto tapahtuu Omat tiedot -sivulta. Tietojen poisto on lopullinen ja sen jälkeen kirjautuminen palveluun aikaisempia tunnuksia käyttäen ei ole enää mahdollista.  Jos palvelun käytön haluaa aloittaa uudelleen, tulee myös rekisteröityä uudelleen, jolloin mm. pisteiden lasku alkaa alusta.

 

12. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Mainostoimisto MBE Oy voi ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Kehotammekin säännöllisesti tarkistamaan tietosuojaselosteen muutosten havaitsemiseksi. Olennaisista muutoksista ilmoitetaan käyttäjältä saatuun sähköpostiosoitteeseen tai hyväksytämme uudet ehdot niiden käyttöönoton yhteydessä.