Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinointi on nopeasti kasvanut mainonnan muoto, jossa hyödynnetään niin sanottujen influencereiden vaikutusvaltaa seuraajiensa ostopäätöksiin. Näitä vaikuttajia ovat muun muassa muotibloggarit, urheilijat, mallit, pelistriimaajat ja monet muut sosiaalisen median tähdet. Jopa henkilöt jotka ovat päätoimisia influencereita, muiden meriittien ollessa varsin köykäisiä.

Vaikuttajia voi luokitella eri asteikoilla. Kärjessä on globaaleja supertähtiä ja perässä runsas joukko mikro- tai jopa nanovaikuttajia. Jälkimmäisten seuraajajoukko voi olla pienikin, mutta toisaalta markkina on silloin hyvin kohdennettu. Mikrovaikuttajan etuna on että hänet koetaan läheisemmäksi ja luotettavammaksi, usein myös oman nichensä erityistuntijaksi.

Vaikuttajamarkkinoinnin kanavista merkittävimpiä ovat Instagram, Youtube, Facebook ja blogit mutta suurin osa vaikuttajista levittää viestiään useissa medioissa. Uudemmat alustat kuten TikTok, Snapchat ja Twitch kasvattavat myös koko ajan suosiotaan, varsinkin nuorempien kuluttajaryhmien keskuudessa. Vaikuttajamarkkinoinnilla onkin mahdollista tavoittaa kohderyhmiä joihin moni perinteinen mainonnan ei ulotu.

Vaikuttajamarkkinointi
Siirry sivun alkuun